Coemans & Colaers, Geassocieerde notarissen

 

Coemans & Colaers

Geassocieerde notarissen

56

Kan ik als ongehuwde minderjarige een onroerend goed aankopen?

Ik ben een ongehuwde minderjarige en wil een onroerend goed aankopen en hypothekeren en daartoe een lening aangaan. Hoe kan ik hiertoe gemachtigd worden?

Als minderjarige onder ouderlijk gezag kan u niet gemachtigd worden maar wordt u, wat betreft het aankopen en het hypothekeren van een onroerend goed, bij de ondertekening van deze akten vertegenwoordigd door uw ouders die namens u en in uw naam optreden.

Daarvoor zullen uw ouders evenwel eerst een bijzondere machtiging moeten aanvragen en bekomen van de vrederechter van uw woonplaats. Deze machtiging moet gevraagd worden zowel voor de aankoop, als voor het aangaan van de lening als voor het hypothekeren van het door u aangekochte onroerend goed.

Deze machtiging wordt bij verzoekschrift aangevraagd.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .